• neiyetu

Univerzalni zglob

Univerzalni zglob bez vidljive elastičnosti u pravcu torzije. Može se podeliti na nejednaki kardanski zglob, kvazi-konstantni kardan i konstantni kardanski zglob. [1]

① Neujednačeni univerzalni zglob. Kada je ugao između dve ose povezane univerzalnim zglobom veći od nule, univerzalni zglob sa istom prosečnom ugaonom brzinom kreće se između izlazne i ulazne ose pri promenljivom trenutnom odnosu ugaone brzine.

Kruti univerzalni zglob tipa poprečnog vratila sastoji se od viljuške univerzalnog zgloba, poprečnog vratila, igličastog valjkastog ležaja, uljne zaptivke, rukava, poklopca ležaja i drugih delova. Princip rada je: jedna od rotirajućih viljuški pokreće drugu viljušku da se okreće kroz poprečnu osovinu, a istovremeno može da se okreće oko centra poprečne osovine u bilo kom smeru. Igličasti valjak u igličastom ležaju može da se okreće tokom rotacije kako bi se smanjilo trenje. Osovina povezana sa ulaznom snagom naziva se ulazna osovina (poznata i kao aktivna osovina), a izlaz vratila preko kardanskog zgloba naziva se izlazna osovina (poznata i kao pogonska osovina). Radeći pod uslovom da postoji uključen ugao između ulaznog i izlaznog vratila, ugaona brzina dve osovine nije jednaka, što će dovesti do torzionih vibracija izlaznog vratila i delova prenosa koji su sa njim povezani i uticati na vek trajanja ove delove.

② Univerzalni zglob kvazi konstantne brzine. Univerzalni zglob koji prenosi kretanje istom trenutnom ugaonom brzinom pod projektovanim uglom i približno istom trenutnom ugaonom brzinom pod drugim uglovima. Deli se na: a) univerzalni zglob dvostruke kvazi konstantne brzine. Odnosi se na kardanski zglob gde je dužina pogonskog vratila u uređaju za prenos konstantne brzine kardanskog zgloba svedena na minimum. B) Konveksni blok univerzalni zglob kvazikonstantne brzine. Sastoji se od dva univerzalna zgloba i dva konveksna bloka različitih oblika. Dva konveksna bloka su ekvivalentna srednjem pogonskom vratilu i dva poprečna klina u dvostrukom univerzalnom zglobu. C) Univerzalni zglob sa kvazi konstantnom brzinom sa tri kontakta. Sastoji se od dve tropolne osovine, aktivnih ekscentričnih viljuški vratila i pogonskih ekscentričnih viljuški vratila. D) Kardanski zglob sfernog valjka kvazi-konstantne brzine. Sastoji se od osovine igle, sfernog valjka, kardanskog vratila i cilindra. Valjak može vršiti aksijalno kretanje u žlebu, igrati ulogu ekspanzionog klina. Kontakt valjka sa zidom žleba može preneti obrtni moment.


Vreme posta: 13.10.2021